DUMAVA
Subsidie

Startdatum:
maandag 3 oktober 2022
09:00 (CET)

 

Einddatum:
zondag 31 december 2023
17:00 (CET)

Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

 

Goed nieuws voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, die al eens overwogen hebben om duurzame maatregelen te treffen: vanaf 3 oktober 2022 is er een investeringssubsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) beschikbaar.

Op dit platform verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over de DUMAVA-subsidie, zodat u alle benodigde informatie snel en duidelijk in beeld hebt. Het aanvragen van de subsidie gebeurt bij de RVO. De subsidie-aanvraag kan de nodige vragen bij u oproepen, wij kunnen u daarbij ondersteunen bij de aanvraag en bijbehorend energieadvies.*

 

 

 

*Bij de ondersteuning en advies zijn kosten aan verbonden.

Doe de check

En kijk of jouw pand in aanmerking komt voor de DUMAVA regeling

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

€ 2,5 miljoen

per aanvraag (maximaal)

Totaal budget

 

 

€ 150 miljoen

DUMAVA
Subsidie

Startdatum:
maandag 3 oktober 2022
09:00 (CET)

 

Einddatum:
zondag 31 december 2023
17:00 (CET)

Investeringssubsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Goed nieuws voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, die al eens overwogen hebben om duurzame maatregelen te treffen: vanaf 3 oktober 2022 is er een investeringssubsidie voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) beschikbaar.

Op dit platform verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over de DUMAVA-subsidie, zodat u alle benodigde informatie snel en duidelijk in beeld hebt. Het aanvragen van de subsidie gebeurt bij de RVO. De subsidie-aanvraag kan de nodige vragen bij u oproepen, wij kunnen u daarbij ondersteunen bij de aanvraag en bijbehorend energieadvies*

 

 

*Bij de ondersteuning en advies zijn kosten aan verbonden.

Doe de check

En kijk of jouw pand in aanmerking komt voor de DUMAVA regeling

Waarom
DUMAVA subsidie?

Het verduurzamen van gebouwen is een cruciale stap om energieverbruik (en daarmee CO2-uitstoot) te verlagen en de gestelde klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom stelt het kabinet € 340 miljoen beschikbaar voor de DUMAVA-regeling. Als maatschappelijke organisatie vervul je een voorbeeldfunctie voor onze maatschappij en speel je een belangrijke factor in een toekomstbestendige wereld. Deze subsidie is bedoeld als ondersteuning voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

€ 2,5 miljoen

 

per aanvraag (maximaal)

Totaal budget

€ 150 miljoen

Wie komt in aanmerking?

DUMAVA provincies

Provincies

DUMAVA gemeenten

Gemeenten

Waterschappen

DUMAVA scholen

Scholen

DUMAVA Zorg

Zorg

Cultuur DUMAVA

Cultuur (ANBI)

Dorpshuis DUMAVA

Dorpshuizen

Niet-woonhuis Rijksmonument

Niet-woonhuis
Rijksmonumenten

DUMAVA Zorg

Religieuze gebouwen

Wie komt in aanmerking?

DUMAVA provincies

Provincies

DUMAVA gemeenten

Gemeenten

Waterschappen

DUMAVA scholen

Scholen

DUMAVA Zorg

Zorg

Cultuur DUMAVA

Cultuur (ANBI)

Dorpshuis DUMAVA

Dorpshuizen

Niet-woonhuis Rijksmonument

Niet-woonhuis
Rijksmonumenten

DUMAVA Zorg

Religieuze gebouwen

De maatregelen

Waar is de subsidie voor?

Niet alleen voor de maatregelen zelf, maar ook voor energieadvies en een energielabel kunt u subsidie krijgen met deze regeling.

Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

 • Met behulp van een energieadvies voert u de verduurzamingsmaatregelen uit.
 • U voert 1 tot 3 verduurzamingsmaatregelen uit óf een integraal verduurzamingsproject.
 • U krijgt geen andere subsidie voor de duurzame maatregelen waarvoor u de Dumava-subsidie aanvraagt.
 • Uw vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
 • Uw vastgoed is na 2012 opgeleverd maar u gaat door verduurzamingsmaatregelen van het gas af.
 • U start na 3 oktober 2022 met uw duurzame maatregelen en heeft daarvoor dus nog geen contract met een aannemer die de maatregelen zal uitvoeren.
 • Binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking realiseert u uw verduurzamingsproject. Bij een integraal project ligt deze grens op 3 jaar.

 

Het RVO heeft een maatregelenlijst gemaakt voor de DUMAVA, lees daarover hier meer

Hoeveel subsidie
kan ik aanvragen?

 

 

De subsidieregeling is als volgt:

 • 30% van de projectkosten
 • 50% van de kosten voor energieadvies
 • 50% van de kosten voor het energielabel

 

Hoeveel subsidie u precies kunt krijgen en wat uw minimale projectkosten dienen te zijn, hangt ervan af of u kiest voor een integraal verduurzamingsproject of voor 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen.

Hoeveel subsidie
kan ik aanvragen?

 

 

De subsidieregeling is als volgt:

 • 30% van de projectkosten
 • 50% van de kosten voor energieadvies
 • 50% van de kosten voor het energielabel

 

Hoeveel subsidie u precies kunt krijgen en wat uw minimale projectkosten dienen te zijn, hangt ervan af of u kiest voor een integraal verduurzamingsproject of voor 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen.

Voorbereiding

Voordat u begint met uw verduurzamingstraject, moet u, volgens de voorwaarden, een energieadvies laten opstellen. Dit advies mag maximaal 36 maanden oud zijn op het moment dat u (of wij voor u) de subsidie bij het rvo aanvraagt. 

De subsidies worden toegekend naar volgorde van binnenkomst. Dus begin op tijd met het voorbereidende werk, zodat de subsidie op tijd ingediend kan worden.

De maatregelen

Waar is de subsidie voor?

Niet alleen voor de maatregelen zelf, maar ook voor energieadvies en een energielabel kunt u subsidie krijgen met deze regeling.

Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

 • Met behulp van een energieadvies voert u de verduurzamingsmaatregelen uit.
 • U voert 1 tot 3 verduurzamingsmaatregelen uit óf een integraal verduurzamingsproject.
 • U krijgt geen andere subsidie voor de duurzame maatregelen waarvoor u de Dumava-subsidie aanvraagt.
 • Uw vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
 • Uw vastgoed is na 2012 opgeleverd maar u gaat door verduurzamingsmaatregelen van het gas af.
 • U start na 3 oktober 2022 met uw duurzame maatregelen en heeft daarvoor dus nog geen contract met een aannemer die de maatregelen zal uitvoeren.
 • Binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking realiseert u uw verduurzamingsproject. Bij een integraal project ligt deze grens op 3 jaar.

 

Het RVO heeft een maatregelenlijst gemaakt voor de DUMAVA, lees daarover hier meer

Voorbereiding

Voordat u begint met uw verduurzamingstraject, moet u, volgens de voorwaarden, een energieadvies laten opstellen. Dit advies mag maximaal 36 maanden oud zijn op het moment dat u (of wij voor u) de subsidie bij het rvo aanvraagt.

De subsidies worden toegekend naar volgorde van binnenkomst. Dus begin op tijd met het voorbereidende werk, zodat de subsidie op tijd ingediend kan worden.

De subsidie regeling wordt vormgegeven. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

DUMAVA
Subsidie

Startdatum:
maandag 3 oktober 2022
09:00 (CET)

 

Einddatum:
zondag 31 december 2023
17:00 (CET)

Vragen? Neem contact met ons op


026 – 202 20 54

info@dumava.nl

Blijf op de hoogte

De subsidie regeling wordt vormgegeven. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?